Twitter Facebook

Verkeer en inrichting

 De bereikbaarheid van het centrum en het aanzien daarvan zijn belangrijk voor de bezoekers. Een goede sfeer zal de verblijfsduur van de bezoekers verlengen.


Het CMA was intensief betrokken bij de ontwikkeling van het herinrichtingsplan voor het centrum en is in grote lijnen blij met het eindresultaat. Daarna volgde de herinrichting van de Burg.Frenckenstraat en Burg.Wijnenstraat.

Enkele knelpunten vragen nog aandacht.
De gemeente wil de Markt in het centrum nog meer verkeersluw maken. Door het CMA zijn ideen aangedragen die dat kunnen bevorderen, zonder dat er plaatjes worden geplaatst tussen het Koningsplein en de Julianastraat.

De kruising Logtenstraat/Pr. Bernhardstraat is al vele jaren een zorg. Een gevaarlijke kruising waarvoor door het CMA advies is gevraagd aan VVN. Dat advies is aan de gemeente overhandigd.
Invulling van de kruising wordt nader bezien samen met de ontwikkeling van plannen voor de herinrichting van de
Pr. Bernhardstraat, vanaf de Logtenstraat richting Ommel.

Enkele uitgebrachte adviezen:
 

Werkgroep Verkeer en inrichting:
Wim van Boxtel
Willemjan van Golstein Brouwers
Dries Benders
Stijn Verdonschot