Twitter Facebook

Veiligheid

 Veiligheid in het centrum is belangrijk voor de bezoekers. Dat betreft behalve verkeersveiligheid ook fietsendiefstal en winkeldiefstal. 

Nadat duidelijk was, dat het voor Asten niet zinvol was meer egergie te steken in het Keurmerk Veilig Ondernemen ( er wordt geen meerwaarde van verwacht) is de focus verlegd.

In kaart is gebracht in hoeverre cammera's activiteiten in het centruym vastleggen.

Op dit moment is er een goed werkende goepsapp Centrum alert Asten. In juni organiseerde het CMA eeen bijeenkomst over de AVG.

De werkgroep houdt de vinger aan de pols.

Deze werkgroep wordt gevormd door:
Wim van Boxtel
Marrit Willart
Frank van Oosterhout
Ton van Loon
John Visser
Bart van Houts