Twitter Facebook

Stichting CMA

 

Algemeen bestuur
Rien van den Broek ( voorzitter)
Ilse van Oosterhout ( penningmeester)
Silvia van Moorsel    ( secretaris)
Jos Jacobs                  ( centrummanager)
Dorthe de Jong
Ton Koppens
Jo Lindelauf
Eric Sprangers
Bas Linssen
Ilse Maas

Dagelijks bestuur
Rien van den Broek
Ilse van Oosterhout
Wim van Boxtel
Jos Jacobs