Twitter Facebook

Beleid

In de zomer van 2010 werd de Stichting Centrum Management Asten opgericht. De deelnemende partners bundelen kennis, krachten en kunde en via een convenant werden de doelstelling en de samenwerking vastgelegd. De doelstelling van de stichting is het versterken van het economisch functioneren van het centrum van Asten, mede als koopcentrum voor de regio, het verbeteren van het woon-, verblijf-, en vestigingsklimaat en het bevorderen van de leefbaarheid. Vanaf 2010 worden projecten opgevoerd in een jaarlijks beleidsplan.

Beleidsplan

Jaarverslag

Partners Stichting Centrum Management Asten