Twitter Facebook

Stichting CMA

 

In de zomer van 2010 werd de Stichting Centrum Management Asten opgericht. De deelnemende partners bundelen kennis, krachten en kunde en via een convenant werden de doelstelling en de samenwerking vastgelegd. De doelstelling van de stichting is het versterken van het economisch functioneren van het centrum van Asten, mede als koopcentrum voor de regio, het verbeteren van het woon-, verblijf-, en vestigingsklimaat en het bevorderen van de leefbaarheid. Vanaf 2010 worden projecten opgevoerd in een jaarlijks beleidsplan. Klik hier voor het jaarverslag 2015, klik hier voor het jaarverslag 2016, klik hier voor het jaarverslag 2017 en klik hier voor het beleidsplan 2018.

Partners Stichting Centrum Management Asten

Algemeen bestuur
Rien van den Broek ( voorzitter)
Ilse van Oosterhout  ( penningmeester)
Wim van Boxtel        ( secretaris)
Jos Jacobs               ( centrummanager)
Peer Mestrum
Dorthe de Jong
Ton Koppens
Jose van Hoek
Eric Sprangers
Bas Linssen
Ilse Maas

Dagelijks bestuur
Rien van den Broek
Ilse van Oosterhout
Wim van Boxtel
Jos Jacobs